Duminica a 9-a după Rusalii

Evanghelie. Matei 14, 22-34

În vremea aceea Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Și făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi i-a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând marea, au venit în pământul Ghenizaretului.

Meditație:

După înmulțirea pâinilor și săturarea gratuit a mii de oameni, Mântuitorul și Apostolii au plecat în grabă. De ce? Vroiau să-l pună rege pe cel ce le dăduse mâncare.

În noapte, printre valuri Iisus venea la apostoli umblând pe apă și aceștia au început să strige de frică. Domnul le-a zis: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!. Deci de El nu trebuie să te temi ci chiar să ai îndrăzneală către El. Cu El în corabie s-a potolit furtuna. Cu El alături, nu trebuie să te sperie pericolele. Ce faci ca să-L ai alături de tine?

Apostol. I Corinteni 3, 9-17

Fraţilor, noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu; iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar, de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa, ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.

Meditație:

Comparația lucrători-ogor arată destincția și legătura dintre apostol (apoi preot) și credincioși. Ateismul și neoprotestantismul au stricat acest înțeles.

Temelia este ….Sf Petru? Apostolul zice că temelia este Iisus Hristos.

Apostolul pune temelie fiind împuternicit de Dumnezeu. Următorii propovăduitori (zidari) au răspunderea a ce propovăduiesc (zidesc). Evaluarea va fi abia la sfârșitul lumii.

Fiecare creștin în parte este un purtător de Duh dumnezeiesc. A strica (mutila, schimonosi, răni, transforma) trupul unui creștin înseamnă a strica templul lui Dumnezeu.

DE REȚINUT  Noi suntem templu sfânt al lui Dumnezeu și trebuie să ne ridicăm la demnitatea acestui statut.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *