,,Lăsați copiii să vină la Mine”

Era într-una din serile în care Domnul Iisus, după o zi obositoare, în care predicase neîncetat poporului și discutase cu fariseii și cu ucenicii Săi, continua să se afle încă în mijlocul lor. Atunci câteva dintre mame au vrut să își aducă pruncii la Dânsul, ca să îi binecuvânteze. Ucenicii nu doreau însă, să tulbure liniștea Domnului și de aceea, nu le lăsau să se apropie. Atunci Mântuitul a spus aceste cuvinte mângâietoare: „Lăsați copiii să vină la Mine” (Luca 18,16). Exact aceasta este cea mai mare datorie a părinților creștini: să îi călăuzească pe copiii lor către Mântuitorul Hristos.

Veți întreba desigur, cum este posibil să facem aceasta, de vreme ce Mântuitorul nu mai predică printre noi, ci S-a Înălțat la ceruri? Împlinirea acestei misiuni sfinte se realizează prin aducerea copiilor la biserică, unde intră în contact cu învățătura de credință ortodoxă și cu Sfintele Taine, unde învață să îl iubească pe Hristos și să urmeze învățăturilor Sale. Drumul care duce spre Hristos se întemeiază pe educația bisericească creștin ortodoxă.

Despre copilul Iisus, în vârstă de doisprezece ani, aflăm că mergea cu părinții săi să se închine la templul din Ierusalim și că le era supus. „…sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni” (Luca 2,52). Acesta este modelul pe care trebuie să îl urmeze fiecare copil. Pe acesta trebuie să îl imite.

(după Irineu-episcop de Ecaterinburg, cf. doxologia.ro)