Suplimentarea bugetelor pentru competițiile aflate în derulare sau finalizate

Ministerul Educației și Cercetării a suplimentat cu peste 407 milioane lei bugetele pentru competițiile aflate în derulare sau finalizate din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020

Ministerul Educației și Cercetării a emis ordinul privind modificarea şi completarea anexei la ordinul de ministru nr. 3.333/25.02.2020 privind repartizarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare pentru anul 2020, în vederea finanţării programelor și subprogramelor componente ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Ordinul prevede alocarea de credite bugetare şi de angajament în vederea lansării de noi competiţii în anul 2020, precum şi pentru suplimentarea bugetelor pentru competiţii aflate în derulare sau finalizate în cadrul PNCDI III.

Astfel, bugetul de proiecte a fost majorat pentru:

1. Programul 1 – subprogramul 1.1 Resurse umane a fost majorat cu suma de 34.633.675 lei, distribuită pentru:

  • Premierea rezultatelor cercetării – articole: +14.000.000 lei;
  • Premierea rezultatelor cercetării – brevete: +1.500.000 lei;
  • Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): +19.133.675 lei

2. Programul 2, Proiect experimental demonstrativ (PED), s-a majorat cu suma de 130.327.174 lei;

3. Programul 3 s-a majorat cu suma de 25.000.000 lei, distribuită astfel:

  • Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral: +1.000.000 lei (AUF-FR);
  • Subprogramul 3.5 Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale: + 9.000.000 lei (EUREKA);
  • Subprogramul 3.6 Suport: +15.000.000 lei (Premierea participării la Orizont 2020);

4. Programul 4, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), s-a majorat cu suma de 200.000.000 lei:

5. Programul 5 s-a majorat cu suma de 18.000.000 lei, distribuită pentru:

  • Subprogramul 5.1: + 6.000.000 lei (ELI-RO);
  • Subprogramul 5.2: +12.000.000 lei (FAIR-RO);

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, asigură coordonarea, din punct de vedere administrativ, a programelor și subprogramelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare.