Tabgha și nu numai

Călătorind prin Galileea de odinioară, plecând de la Tabor, trecând pe lângă ruinele recent descoperite ale satului Magdala, se ajunge pe o colină cu o vegetație luxuriantă. E Muntele Fericirilor, e locul unde Mântuitorul a rostit ceea ce se numește Predica de pe munte care cuprinde și cele opt Fericiri. O biserică catolică, cu o arhitectură aparte – din rocă vulcanică neagră, cu opt laturi și altar la mijloc – și cu o acustică excelentă, e loc de închinare, reculegere și cântare a Fericirilor.

La mică distanță de locul predicii de pe munte, se află locul înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești, minune cu care s-au săturat vreo 5000 de bărbați pe lângă femei și copii câți or fi fost. Acest loc se numește Tabgha. Cercetările arheologice ai scos la iveală urme ale prezenței romane și apoi creștine bizantine în acest loc.

Tot în apropiere, coborând la țărmul Mării Galileii, este biserica care marchează locul reprimirii Sfântului Apostol Petru în rândul apostolilor. După învierea din morți a Domnul Iisus îngerul cel ce ședea pe piatra mormântului gol, a zis femeilor mironosițe: mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru, că va merge în Galileea mai înainte de voi. Adică Petru nu mai era în categoria ucenicilor Lui pentru că se lepădase în noaptea judecării Învățătorului. La câteva zile după Înviere ucenicii întorși la îndeletnicirea lor de bază, pescuitul pe Marea Galileii, au trudit o noapte la pescuit și nu au prins nimic. La ivirea zorilor se întorceau la țărm. O siluetă le-a strigat de pe mal: aruncați mreaja în dreapta corăbiei. Și, minune! Plasa s-a umplut de pești. Atunci au înțeles că cel de pe țărm e chiar Iisus cel înviat. La țărm Domnul a întrebat pe Petru de trei ori mă iubești? Da, Doamne!, a răspuns Petru. Pentru cele trei lepădări, Domnul i-a zis lui Petru de trei ori Paște oile Mele! reașezându-l astfel în rândul ,,pescarilor” de oameni.

Un alt loc de vizitat în apropiere este Capernaumul. De fapt ruinele Capernaum-ului, între care de remarcat sunt cele ale bazilicii bizantine octogonale de pe locul unde se afla casa lui Petru.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *